Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Elämme kaiken aikaa rinnakkaistodellisuuksissa

 

Kun puhutaan rinnakkaistodellisuudesta, on hyvä muistaa, että tasapäistäminen on yhdenlainen haitta aiheessa. Kun maailmassa tapahtuu tasapäistämistä, eli yksilöä ei oteta huomioon yksilönä, on rinnakkaistodellisuus teemana ikään kuin ymmärtämättä.

Ei ole olemassa yhtä totuutta. Yksi asia voi tarkoittaa kahdelle eri sielulle eri lopputulosta riippuen inkarnaation tarkoituksesta. Joillekin myös tasapäistäminen on siis hyödyllistä. Se, mikä on tuhoavaa toiselle, voi olla parantavaa toiselle. Joku ei kestä sokeria ja toiselle sokeri on hyväksi. Tähän teemaan liittyy myös sovinnon teko inkarnaatiossa. Joku on saattanut tulla kidutetuksi entisessä elämässään esimerkiksi lääkärin toimesta, ja reagoi nyt pelokkaasti sairaalaoloihin ja lääkäreihin. Hän opettelee ymmärtämään, että nykyisessä elämässä ei käykään samoin. Voi olla, että joudut kosketuksiin kyseisen aiheen kanssa ja siten teet niin sanotusti sovinno, eli saadaankin hyviä, parantavia kokemuksia. Jollain on voinut olla eri kokemus lääkäristä ja hän välttelee lääkäriä teemassa ”rajojen asettelu”, eli hänen kuuluukin vältellä tätä. Hän saattaa saada erittäin huonoja kokemuksia. Lääkäri on tässä vain esimerkkinä: en kehota ketään välttelemään lääkäriä. Koulumaailmassa tasapäistäminen on yksioikoista, kuten käytännössä kaikkialla muuallakin. Poliisin psykologisessa arvioinnissa on tasapäistämisen vaara: ei välttämättä ymmärretä, että ”syyllinen” saattaa käyttäytyä psykologisesti samoin kuin ”syytön” tietyssä tilanteessa, eli tehdään virhearvio tasapäistämisen / yhden todellisuuden merkeissä. Ajatellaan olemassa olevan tiedon kattavan kaiken. 

 

Kaksi ihmistä voi elää samaa niin sanottua todellisuutta eläen täysin eri todellisuudessa – tämä on rinnakkaistodellisuutta. Kaksi todellisuutta elää samaan aikaan samassa paikassa. 

Ne, jotka pelkäävät valmiiksi tulevaa tapahtumaa, mikä se sitten kullekin on, stressaavat asiaa, jota ei ole vielä tapahtunut. Todellisuus näyttäytyy heille niin, että pelko ei loppujen lopuksi tapahdukaan: pelko on ollut vain pelko. Jos pelko / huolehtiminen / stressaaminen -teemaa ei ole osannut vielä ratkaista, tämä saattaa antaa hetken helpotuksen, kunnes tulee seuraava aihe, jota pelätä. 

Kun ihmiselle inkarnaatiossa tapahtuu jotakin kielteiseksi koettua, ei pelko useinkaan ole mukana, vaan asia tulee yllättäen, jotta tapahtuma itsessään tapahtuisi. Niin yllättäen, että putoat todellisuuteen, joka on aktiivinen todellisuus. Käytännössä tapahtuu aktiivisesti jotakin, jota vastustetaan, eli tässä todellisuus on aktiivi. Pelkotodellisuudessa teemana on stressaamisen ja pelon voittaminen: opetella luottamaan ja opetella kohottamaan omaa inkarnaatiollista itsetuntoa pelkäämättä, manailematta kauhu- ja uhkakuvia. Ne, joille oikeasti tapahtuu jotakin, jota jotkut toiset saattavat pelätä, eivät useinkaan pelkää tapahtumaa etukäteen, eivät ehdi miettimään tietynlaista kielteistä lopputulosta, vaan se tulee yllättäen. Tässä nähdään täysin eri haaste eli aktiivinen tapahtuma inkarnaatiossa. Etukäteen pelkääminen puolestaan ei ole aktiivisesti tapahtunut haaste, vaan tapahtuman stressaamista ja pelkäämistä. Tapahtuma ei kuitenkaan ole aktiivinen. 

Toiselle jonkinlainen ruokavalio voi aiheuttaa syövän ja toiselle ei: tässä nähdään, ettei ole koskaan yhtä totuutta ruokavalioista tai yksioikoista suhtautumista kehon terveyteen. Jokaisella on oma kehonsa, ja informaatioähkyn keskellä on hyvä opetella kuuntelemaan, mikä on oman kehon eli oman todellisuuden totuus. Ne ”faktat”, jotka tiedetään esimerkiksi ravinnosta, ovat melko vähäisiä siitä huolimatta, että ne ovat voimallisia totuuksia ja siinä totuudessa elävälle hyvinkin hyödyllisiä työkaluja. 

 

On niin monta totuutta kuin on inkarnaatiotakin. Tämän vuoksi esimerkiksi kärsimys ei ole kaikille sama. Kun huolestutaan toisen kärsimyksestä, voi sen kaltainen kärsimys olla itselle totuus, mutta toiselle se ei aiheuta minkäänlaista kärsimystä. Kun eletään aikoja, jossa erkaannutaan toisista, otetaan etäisyyttä ja haetaan oma ääni kuuluviin, on hyödyllistä käyttää aikaa oman itsensä sen hetkisen totuuden etsimiseen. 

 

On hyvä muistaa, ettei muiden välittämä sanoma terveydestä tai maailmasta välttämättä koske itseä koskaan. Silloin ratkaistavana haasteena on olla välittämättä häiriötekijöistä. 

Jokainen on jossakin inkarnaatiossaan käynyt kaikki eri todellisuudet läpi ja jokainen on jossakin vaiheessa siinä pisteessä, missä haetaan yksilöity olento itsestä yhdistyen sielun lahjoihin ja jo opittuihin taitoihin sekä ihmisyyteen ja maalliseen. On siis hyvä tietää, että maallinen ”karkeus” on sinulle ystävä ja lahja, kun sen uskallat kokea. Sen on tarkoitus olla upea asia, ja todennäköisesti kun sen ymmärrät, ymmärtävät muutkin sen. Kollektiivi muuttuu ja sitä kautta maapallo ja sen koko atmosfääri. 

 

Maaplaneetalla nykyään kaikenlaisen tiedon helpon saamisen tarkoitus onkin opetella valitsemaan itselle sopivin, yksilöityä. Mitä isompi ”fakta”, sitä isompi oma voima sitä vastustaessa, jos se on tarpeen. Esimerkkinä rokotteet: kun se puhuttaa paljon, se voi olla jollekin täysi pelastus perspektiivistä johtuen, toiselle tuho. Voit muuttaa todellisuuttasi muuttamalla perspektiiviäsi, eli kun todellisuutesi perustuu siihen, että se on sinulle voimaa vievää, perspektiivin muutoksella pystyt hypähtämään toiseen todellisuuteen. Tässä on hyötyä lapsenomaisesta suhtautumisesta asioihini: lapsenomaisuus antaa tilaa vapaudelle. Lapsenomaisuudessa suunnistetaan tunteiden ja intuition avulla, ei tiedon avulla. Se vaatii luottamuksen hiomista, kas kun luottamus on useimmilta rikottu heti kun tänne synnyimme – jo ajatuksella, että meidät hyljättiin tähän inkarnaatioon ilman tukea. Se ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta liittyy tarpeelliseen sokeuden ja kuurouden illuusioon, joka maaplaneetalla on tarkoitus. 

 

Kiinnittyminen voi tehdä sen, että rupeat identifioimaan asian tai teeman avulla itseäsi, ja sitä vaikeampi siitä on tarvittaessa päästää irti. Jos esimerkiksi teet nimeä ja kunniaa ja näkyvyyttä aiheella, joka liittyy yhteen todellisuuteesi, voi olla hankala muuttaa mielipiteitään vapaasti. Kannattaa siis harkita, millaisella todellisuudella haluaa tulla näkyväksi. Kiinnittyminen ja identifioituminen asiaan tai teemaan voi olla hidastavaa. Kiinnittymiseen liittyy taistelu asian puolesta. Se on toisinaan hyödyllistä ja toisinaan hidastavaa. Sielutyypille, joka poukkoilee elämänsä aikana asiasta toiseen ja kokee eri asioita muuttamalla mieltään ja tutkimalla uutta, on se etu, että hän ei kiinnity niin helposti. Hän on vapaa. Tällaista sielua maan päällä kehotetaan usein rauhoittumaan, vaikkei se ole oikea todellisuus tai ratkaisu hänelle. Kun taas sielulle, joka tulee maapallolle kokemaan jopa pakkomielteisen kaltaisen elämän yhteen teemaan kiinnittymällä ja sitä tutkimalla ja sitä teemaa levittämällä, on usein hyötynä laajat tutkimukset ja esimerkiksi merkittävät kirjoitukset. Kuitenkin vapaus ja vapauden salliminen on todellisuus, joka johtaa uuteen. Tässä teemana on luopuminen, joka on monelle tuskaisaa, jos luopuminen merkitsee luopumista tiedosta tai historiasta, josta on lujaa pitänyt kiinni, identifioitunut siihen. Luopuminen kuitenkin mahdollistaa tilan toiselle, seuraavalle todellisuudelle, joka voi olla monin puolin tyydyttävämpää. Tarpeet kun vaihtuvat kasvamisen myötä, ja silloin on turha roikkua todellisuudessa, joka on jo pölyttynyt. 

 

Kaikkien ei ole tarkoitus vaihtaa todellisuuttaan inkarnaatiossa. Joillekin se taas on jatkuva elinikäinen prosessi. Tässäkin oman itsensä tunteminen ja hyväksyminen on hyödyksi. Kiinnittyminen ja identifioituminen tiettyyn todellisuuteen on pois vapaudesta kokea maailman kaikki perspektiivit, mutta hyödyllistä silloin, kun vapautta tarvitsee rajoittaa jonkin tärkeän inkarnaatiollisen tarpeen saavuttamiseksi. 

 

Todellisuus voi muuttua tarpeen muuttuessa. Esimerkiksi läpikäymätön viha ja raivo saattaa tarvita ruokavalion kautta todellisuuden, jossa vahvasti vastustetaan vallalla olevaa. Se tukee meitä vetämään vihan ja raivon käyttöömme. Viha ja raivo näkyy usein maksassa. Kun olemme tunnistaneet raivon ja vihan todellisen kohteen ja kenties itkeneet raivon ulos, todellisuus muuttuu. Silloin voi olla tarpeen unohtaa ruokavalio, jota on noudatettu. Kehityt kehollisestikin, ja ruuat, jotka ennen aiheuttivat kehollisia oireita, eivät niitä enää ehkä aiheuta. Allergiat saattavat loppua ja kehon tarpeet muuttua täysin. Jos vihassa oireilit leivästä, et välttämättä oireile siitä enää seuraavassa todellisuudessasi. 

 

Muistakaa siis olla avaramielisiä. Kiinnittykää vain sen hetken, kun todella tarvitsette kyseistä työkalua. 

 

Sisäiset lapset sisällämme kertovat myös jokainen eri todellisuutta. On voinut tapahtua 100 erilaista traumaa, pientä tai suurta. Sitä kautta sisällämme on yhtä monta sisäistä lasta, jotka heijastavat erilaisia totuuksia tilanteesta riippuen, siitä riippuen, kuka sisällämme ikään kuin ottaa ohjakset. Siihen vaikuttaa tilanne, tapahtuma, joka juuri tiettyä sisäistä lasta triggeröi esille. Yksi sisäinen lapsi saattaa tarvita todellisuudessaan lämpimän korvapuustin lohduksi. Lapsen kuuntelua saattaa vaikeuttaa aikuisen eli sen hetkisen itsen määräämä ruokavalio itselle. Kun sen hetkiset minät saattavat muuttua päivässä monta kertaa, voi sitoutuminen olla hyvin vaikeaa. Tästä usein seuraa itsesyytös ja sättiminen, vaikka olisi hyvä uskaltaa hypätä sitoutumattomuuden veneeseen ja elää hetkessä. Hetkessä eläminen ei tarvitse sitoutumista. 

On siis hyvä tiedostaa, jos traumat ja tunteet ovat täysin avaamatta, että saatat tarvita montaa eri todellisuutta päivittäin. Tilanne voi rauhoittuu esimerkiksi psykoterapian avulla tai itse läpikäymällä sisäistä maailmaansa. Joka tapauksessa kiinnittyminen ja suunnitelmallisuus voi olla suuri hidaste tämmöisissä tapauksissa. On hyvä muistaa, että kaikki muuttuu jatkuvasti. 

 

On myös hyvä muistaa, että astrologia ja ennustaminen voivat olla yhdessä todellisuudessa hyvin lähellä omaa todellisuutta. Kannattaa silti jättää vapaudelle tilaa, jotta voit rauhassa kehittyä ja muuttua ikään kuin ennustuksen yläpuolella, mihin ei ihmismieli, ennustaminen tai astrologia ylety. Siellä, missä sinä olet ainutlaatuinen.

 

Yhtä todellisuutta ei ole, yhtä oikeaa ei ole. Maailma on tutkimuspaikka, jossa on oivallista harjoitella perspektiivin ja todellisuuden muuttumista ja niihin liittyviä kiinnikkeitä. 

 

Kaikki on hyvin. 

 

- Kanavoitu Thetan Egyptiläiseltä