Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Entiset elämät nykyhetken haasteiden tarinallistajina

 

Kun asiakas kysyy neuvoa elämänsä ongelmatilanteeseen tai kehon kipuun, nousee näkijän silmien eteen usein kuva asiakkaan entisestä elämästä. Mikä tällaisen entisen elämän merkitys on ja miten siihen pitäisi suhtautua?

 

Sana tarinallistaminen sopii hyvin kuvaamaan entisten elämien merkitystä tämän elämän haasteiden selkiyttäjinä. Tarinallistaminen on sana, jota käytetään business-, viestintä- ja koulutusmaailmassa kuvaamaan sitä, miten tarinaa käytetään välineenä luomaan ymmärrettävämpää ja merkityksellisempää sanomaa. Draamallinen tarinarakenne on todettu toimivaksi saamaan ihmiset eläytymään tarinan kulkuun ja näin saadaan ydinsanoma välitettyä selkeämmin.

 

Entiset elämät toimivat juuri näin. Ne luovat tämän hetken ongelmatilanteeseen sopivan tarinan ja hahmon, jonka kautta ongelman ydin nousee ymmärrettävämpään ja käsin kosketeltavampaan muotoon. On huomattavasti helpompaa ymmärtää esimerkiksi arvottomuuden tunnetta ja sitä, miltä se tuntuu ja miten se omassa elämässä näkyy, kun näkijä näkee entisen elämän orpona. Tämän orpo-hahmon ja hänen tarinansa kautta ihminen pääsee kiinni tähän teemaan ja tähän tunteeseen, ja pystyy siirtämään sen nykypäivään. Näin on mahdollista selkeämmin nähdä, miten tämä teema ilmenee tällä hetkellä, tässä elämässä. 

 

Tämän takia ei ole niin oleellista, ovatko entiset elämät todellisia vai eivät. Se ei ole tämän hetken elämässä tärkein kysymys. Tärkein kysymys on ymmärtää se teema, jota on tarkoitus käsitellä juuri nyt. Siksi ei ole niin oleellista keskittyä siihen, mikä entisen elämän hahmo on ja milloin tai missä hän on asunut, vaan oleellisempaa on keskittyä siihen aiheeseen tai tunteeseen, joka tuolla hahmolla on jäänyt kesken ja jonka käsittelyä on tarkoitus jatkaa tässä elämässä.

 

Entisten elämien yksityiskohtiin ei kannata jäädä kiinni myös siksi, että niiden näkemisessä on paljon yleistyksiä. Tämä johtuu siitä, että tärkeintä on saada käsiteltävänä oleva aihe kuulijalle ymmärrettäväksi. Jos näkijä sanoo näkevänsä ”elämän 1800-luvun Ranskassa”, kuulija ymmärtää suunnilleen, minkä tyyppisessä ympäristössä elämä tapahtuu. Jos näkijä sanoisi näkevänsä ”elämän Batavian tasavallassa vuonna 1804”, kuulija ei välttämättä ymmärtäisi, millaisista olosuhteista ja elämäntavasta puhutaan. Batavian tasavalta oli kuitenkin tuohon aikaan Ranskan vasallivaltio, joten yleistys ”Ranska” sopii paremmin siihen tarkoitukseen, että kuulija ymmärtää, millaisista olosuhteista puhutaan.

 

Erikoinen piirre entisten elämien näkemisessä on se, että jos asiakas ymmärtää käsiteltävän teeman ja alkaa työskennellä sen kanssa, ja sen jälkeen pyytää uutta luentaa, saattaa näkijä nähdä saman elämän kuin aiemmin, mutta muuttuneessa muodossa. Aivan kuin työskentely vaikean asian kanssa tänä päivänä muuttaisi tapahtumia menneisyydessä! Itse asiassa tämä saattaa pitää paikkaansa. Elämmehän holografisessa universumissa, jossa uusimpien kvanttiteorioiden (mm. retrokausaliteetin teoria*) mukaan hiukkaset voivat ehkä kuitenkin liikkua vapaasti ajassa eteen- ja taaksepäin ja vaikuttaa asioihin, jotka ovat jo tapahtuneet.

 

Oli miten oli, entiset elämät tarjoavat joka tapauksessa käyttökelpoisen tavan päästä kiinni niihin suurin teemoihin, joita sielumme on tullut tähän ihmiselämään käsittelemään. Monet painivat suurten pääteemojen kanssa, joita ovat arvottomuus, viha, pelko, häpeä ja nöyryys. Näitä pääteemoja voidaan käsitellä monen eri alateeman avulla, kuten vapaus, raha/runsaus, seksuaalisuus ja uskonnollisuus.

 

Näitä teemoja läpikäydessä välillä eletään ns. aktiivielämä, jolloin teemaa koetaan paljon, usein hyvin traumaattisesti ja kärsimyksen täyteisesti. Välillä eletään sitten elämä, jossa on tarkoitus käsitellä ja purkaa aktiivielämässä koettuja asioita. Teemojen läpikäymisessä ollaan usein ensin pahantekijän roolissa, sitten uhrina ja lopuksi kyseisessä teemassa haetaan tasapaino ja ”viedään teema lepoon”.

 

Näin pääteemoja, alateemoja ja rooleja sekoittaen ihmisten kokemukset saavat aivan eri sävyjä: arvottomuus on eri sävyistä, jos sitä kokee rahan puutteen kautta, kuin jos sitä kokee vanhempiensa mollauksen takia, tai viha näyttäytyy eri valossa, jos se koetaan pahantekijänä, kuin jos se koetaan uhrin roolista.

 

Sielut tulevat maan päälle työskentelemään omien keskeneräisyyksiensä kanssa, työstääkseen omia puutteitaan. Loppujen lopuksi on tarkoituksena löytää tasapaino kaikista mahdollista asioista ja teemoista. Teemojen tasapainoon vieminen auttaa meitä löytämään myötätuntoa, ymmärrystä, pyyteetöntä rakkautta ja iloa. Onneksi voimme saada tähän työhön apua ja tukea. Entisten elämien näkeminen on yksi apu, jota voimme käyttää sielutyössämme hyödyksi.

 

- Marja Silvola

*Lisätietoa hiukkasten lomittumisesta ja retrokausaliteetin teoriasta esim. https://tieku.fi/fysiikka/tulevaisuus-voi-muuttaa-menneisyytta